De Constructie Van De Wereld 154.

TOT ZOVER 1977 – 2017

Ah… Een boek

Als stortplaats voor woorden en beelden, van kennis opslag, statisch tastbaar en interactief.

Signature

Het prachtige boek met op de cover de titel in zwart, grijs en geel: ‘tot zover – 1977 2017 – Signature – UITGEVERS VAN GRAFIEK‘. Gaat over veertig jaar maken en verkopen van grafiek. Kunst gemaakt door kunstenaars die ook ‘grafiek in oplage’ tot hun, metier rekenden die in de provincie Gelderland of elders in Nederland of Europa werkten. Grafiek vriendelijk geprijsd en bestemd voor iedereen. Alle grafiek door de Stichting Signature uitgegeven was binnen korte tijd uitverkocht.

Door de jaren heen ontstond een groot netwerk van trouwe verzamelaars. De Gelderland Grafiekprijs werd in het leven geroepen en jaarlijks uitgereikt. Inhoudelijke en facilitair in samenwerkingsverbanden met Musea en bedrijven. In de veertig jaar dat Signature uitgevers van grafiek actief was volgde ik hun activiteiten. Was één keer een deelnemende kunstenaar en in 2000 voorzitter van de jury van de Gelderland Grafiekprijs toen ik directeur was van de Academie Minerva in Groningen. Vanuit die betrokkenheid sprak ik over het boek met Leen van Weelden die samen met Koos van Tol het initiatief namen en hun activiteiten onderbrachten in de Stichting Signaturen met vanaf het begin bestuurlijke betrokkenheid van Rob de Leeuw. Na twintig jaar verliet Koos van Tol de Stichting.

Leen van Weelden en de betekenis van het boek

Wat betekent het uitgeven van dit boek voor jou vroeg ik aan Leen van Weelden: “Het is een groots moment. We hadden de ambitie om alles wat we in de veertig jaar zorgvuldig gedocumenteerd is in samenhang in een boek openbaar te maken. Als definitieve afsluiting van een periode, als eerbetoon aan de 150 deelnemende kunstenaars die één of meerdere keren een bijdrage leverden. En als ode aan de onuitputtelijke veelzijdigheid van de grafiek. We hebben alles omtrent het uitgeven van de grafiek door de Stichting Signature bewaard vanuit de gedachte, je weet maar nooit hoe het van pas kan komen.

De stichting sloot in 2017 af met een batig saldo dus het boek kon met eigen financiële middelen gemaakt en uitgegeven worden. Eigen broek op houden hebben we altijd met ambitie nagestreefd en in de praktijk gebracht. De bestuursleden van de Stichting leden ontvingen nooit een vergoeding voor hun werk. Dit boek is – hij legde zijn rechter hand op de cover- is vormgegeven door Harald Slaterus die door de jaren heen onze vaste vormgever is geweest. Hij heeft dat uitstekend gedaan en de stichting Signature kreeg door zijn vormgeving een herkenbare vaste waarde. Achter de schermen, ook belangrijk om te vermelden, zorgde Margreet van Marissing-Tammeling zo goed als van het begin voor enthousiaste ondersteuning.”

Agenda

Wat was jullie agenda en strategie? Leen van Weelden: “Vanaf de start van ons initiatief hebben we onze eigen weg willen gaan. De grote diversiteit in beeldtaal en technieken van de grafiek laten zien en in de markt zetten. De onuitputtelijk schoonheid van kunst betaalbaar en bereikbaar maken voor liefhebbers. We wilden iets tot stand brengen dat in Gelderland nog niet bestond en zagen in de ateliers van de kunstenaars en grafiekwerkplaatsen enorme potentie.

Zeker in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw speelde op de achtergrond de emancipatorische en sociale gedachte over de spreiding van kunst en cultuur een rol. Verheffing van het volk ha, ha. De kwaliteit, traditie en innovatie waren leidende factoren die tot het maken van keuzes leiden voor de grote en kleine mappen. En onze andere activiteiten zoals de reeds genoemde Gelderland Grafiekprijs en de Signature-reeks en de Signature-edities, het boek en de tentoonstelling Het Geruis kwamen daar uit voort. We hebben de kunst en speciaal de grafiek in het leven willen vieren.”

Reflectie

Het boek ‘tot zover’ is een nauwkeurige documentatie over de breedte van de uitgaven en de daaraan gekoppelde activiteiten van de Stichting Signature. Dat wat tastbaar overgebleven is en behoord tot de geschiedenis en is als zodanig Gelders cultureel erfgoed. Dat is een heldere keuze die de samenstellers gemaakt hebben en waarvoor ik veel waardering heb. Ik ben ook nieuwsgierig geworden naar de sociale en culturele inbedding in de veertig jaar van Signature en de financieel economische kant van het verhaal. Ook zou ik graag een vervolg studie lezen over de ontwikkeling van de toepassing van grafische technieken hoogdruk, diepdruk en zeefdruk en de papiersoorten en bindtechnieken van de uitgaven et cetera. Vanuit die veertig jaar een blik op de toekomst. Kortom werk aan de winkel.

Wat zij erover zeggen

Het boek heeft een uitzonderlijke afsluiting. Het zijn de grote en kleine verhalen- compact en leesbaar opgeschreven- van de liefhebbers en bezitters van grafiek van de door de Stichting uitgegeven grafiek en betrokken kunstenaars. Over het veertigjarige avontuur met pioniersgeest, de magie van de grafiek, de idealen en passie en over kunst die de ziel raakt.

Info over het boek Titel : tot zover 1977 – 2017 . Formaat : 23×30 cm. Aantal pagina’s: 190. Gewicht: 1080 gram. ISBN 978 90 72797 00 1

Te verkrijgen bij Stichting Signature door overmaking van € 24.95 (incl. verzendkosten) op Bankrekeningnummer NL74 INGB 0003 8513 34 o.v.v. TOT ZOVER en naam en adres.

Auteur: Albert Van Der Weide

Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in binnen- en buitenland. Albert schrijft sinds 2009 columns voor Arnhem aan Zee. +31 64 15 74 352, https://albertvanderweide.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *