Over

Arnhem aan Zee is een netwerk voor kunst en cultuur. Arnhem aan Zee is een particulier en vrijwillig initiatief, ontstaan uit de gedrevenheid om het culturele netwerk in en rond Arnhem toegankelijk te maken voor alle belangstellenden. Dat kan de samenwerking en het beeld van van een bruisend cultureel leven versterken.

De juridische kant van het verhaal…

Op de toegang tot en het gebruik van deze site zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Kunstencultuurkaart.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Gebruik van de website

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de site mag uitsluitend gebruikt worden na en in overleg met kunstencultuurkaart.nl. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van inhoud van deze site is uitdrukkelijk verboden.

Registratie

Kunstencultuurkaart.nl registreert bezoeken aan deze website voor statistische doeleinden.

Privacystatement

Gegevens over het bezoekgedrag gebruiken wij om onze communicatie over onze producten en diensten verder te optimaliseren. Bij de identificatie van de bezoekers op onze site maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag. De informatie die wij op die manier van onze bezoekers krijgen behandelen wij zorgvuldig. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt.

E-mailbericht is vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken. Kunstencultuurkaart.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel kunstencultuurkaart.nl deze website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de site beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt kunstencultuurkaart.nl geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. Kunstencultuurkaart.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Kunstencultuurkaart.nl is niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.