De Constructie Van De Wereld 120.

Portret van Jessica van Deursen

Dit is mijn portret van de kunstenaar Jessica van Deursen. We leerden elkaar kennen toen ze tussen 2008-2012 studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Ik was in die periode haar docent.

‘A Map to the World Called Performanc Art’

Na de Willem de Kooning haalde Jessica haar Master Community Arts aan Codarts in Rotterdam. Ze schreef en publiceerde in het kader van haar master studie het boek ‘A Map to the World Called Performance Art’. In het boek beschreef ze nauwkeurig de performance als kunsthistorische en actuele discipline. Het boek bevat ook interviews met de performance kunstenaressen Nina Boas en Flora Woudstra en de programmamakers van Kunstplatform Roodkapje in Rotterdam. Het boek ‘A Map to the World Called Performance Art’ is een handig studieboek voor kunststudenten en voor anderen die hun kennis op dit terrein bij willen spijkeren.

Leven en kunst

We spraken voor dit portret af in Rotterdam, in het huis van Jessica waar de woonfunctie direct overloopt in haar werkruimte. Het toont de cyclische manier van leven en werken. Kunst en leven vormen de basis van haar kunstenaarschap. Er is geen ontkomen aan. We hielden de voorgaande jaren elkaar vooral op de hoogte via het gebruik van de sociale media. Een gesprek op afstand met voorgeselecteerd beeldmateriaal en doelmatige , gestileerde en gefilterde teksten. We maken bijvoorbeeld beiden gebruik van Facebook als open bron en etalage. We zijn ons er van bewust dat FB een lucratief kapitalistisch verdienmodel en controle instrument is. Het is niet anders.

Wat en hoe?

Toen we het over de betekenis van kunst hadden noteerde ik de volgende fragmenten uit haar mond: “De kunst is mijn ‘lifeline’, het stroomlijnt mijn preoccupaties en maakt deze productief. […] Mijn innerlijke noodzaak is leidend. […] Het ultieme doel van mijn performances is de mensen die ik ontmoet, alert maken door contact te maken in mijn performances. De hoogste vorm is wanneer alleen de wederzijdse aanwezigheid nog voelbaar is. […] Mijn kunstenaarschap daagt me uit, me over te durven geven aan dat wat het leven me brengt. En dat lukt steeds beter, wat mij een groeiend gevoel van vrijheid en veiligheid geeft ten overstaan van het leven. […] Ik weet dat alles wat ik voor de kunst geef terug krijg in een vorm die vaak onvoorspelbaar is. […] In mijn praktijk moet ik zowel praktisch als idealistisch zijn en altijd dicht bij mezelf blijven. […] Ik oefen mijn vaardigheden om ze goed en effectief toe te kunnen passen. […] Door samen te werken met anderen vindt verdieping door reflectie plaats.” Na een korte pauze: “Gelukkig heb ik de filosofie als referentiekader en als vindplaats van kennis en inzicht. De filosofie leert me steeds opnieuw vanuit verschillende perspectieven naar mijn eigen tijd te kijken.”

Ziekenhuisbed

Een treffend voorbeeld van haar huidige performance praktijk is ‘All For Art’ (februari 2018) Ze voerde deze uit in de tentoonstelling Prospect & Concept van het Mondriaan Fonds op Art Rotterdam. Gedurende de openingstijden van de tentoonstelling lag ze vijf dagen in een ziekenhuisbed. Ze lag aan een infuus en kreeg van assistenten volgens een vast schema eten en drinken en kon het bed niet verlaten om het toilet te gebruiken. Als scene zag het er sober en verzorgt uit en Jessica leek gezond. Het samenhangende geheel was door haar op communicatie met het publiek afgestemd.

Dat werkte, in totaal hebben meer dan 500 mensen met haar gesproken. Sommige gesprekken waren kort en enigszins oppervlakkig, in andere gesprekken werden zorgen, geheimen, angsten, geluk gedeeld en soms gehuild. Als ze niet in gesprek was schreef ze haar ervaringen op het hoeslaken van haar dekbed. Dat naast de visuele documentatie een tastbaar resultaat van haar performance werd. Op haar website beschrijft ze helder en gedetailleerd de achtergronden van haar performance. Waarin duidelijk wordt dat de ontwikkeling van de performance langs voor haar belangrijke maatschappelijke, politieke en persoonlijke gebeurtenissen is verlopen. Deze openheid op haar site zie ik als een kenmerkende vitale kwaliteit van haar kunstenaarschap.

15.000 volgers

Vraag: “Je blog Art Farty Life, die op je site een onderdeel van je kunstenaarschap is, schrijf je vanuit passie voor duurzaamheid, innovatie en sociale- maatschappelijke projecten. En je wil met je blog een bijdrage leveren aan het rijzende bewustzijn als het gaat over alternatieve manieren van leven las ik. Is het effect sinds dat je in 2015 begonnen bent meetbaar? Jessica: “Afgemeten aan de 15.000 volgers die ik nu heb ben ik redelijk tevreden maar het moeten er meer worden. In dit onderdeel van mijn kunstenaarschap telt de macht en kracht van het getal. Meer volgers is mijn ambitie dus. Daaraan werk ik op de balans tussen slim en waarachtig.”

Info: www.jessicavandeursen.com

Foto All for Art : Mark Niedermann

Auteur: Albert Van Der Weide

Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in binnen- en buitenland. Albert schrijft sinds 2009 columns voor Arnhem aan Zee. +31 64 15 74 352, https://albertvanderweide.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *