De Constructie Van De Wereld 100.

ALBERT&SONSBEEK 1 November 2016       

Dit is de eerste column van een serie over mijn project ALBERT&SONSBEEK, november 2016-november 2017.

Sinds 1977 woon ik nabij het Park Sonsbeek in Arnhem aan de rand van het Burgemeesterskwartier; de buurt met in het algemeen zorgvuldig onderhouden, voornamelijk oude huizen met bewoners die laag en hoog opgeleid zijn. Ik heb zelf het geschakelde traject LBO, MBO, HBO afgelegd en ben goed terecht gekomen. Niets te klagen dus. In onze wijk lijkt iedereen het goed voor elkaar te hebben maar ik kan niet achter de voordeur kijken.

De vaste lezers van deze column weten dat ik niet vastgebakken ben aan de buurt. Ik werkte in Enschede, Amsterdam, Groningen, Xiamen (China) en New Delhi (India). Steeds keerde ik terug naar Arnhem en het Park Sonsbeek.

Plan Albert&Sonsbeek

Omdat ik het Park Sonsbeek al tientallen jaren prachtig, fascinerend en meeslepend vind en omdat ik nieuwsgierig ben naar het geheim van het Park. Heb ik het plan om het Park een heel jaar als mijn inspiratiebron en onderzoekterrein te agenderen. Ik wil meer weten en die kennis en inzichten transformeren naar mijn beroep: de Kunst. Wat het concreet op zal leveren weet ik nog niet. Het kan een expositie worden, een boek, dansvoorstelling, sculpturen… Ik ben er onbevangen ingestapt. In het jaar zullen alle seizoenen passeren die zo bepalend voor het park en de gebruikers zijn. Een jaar is net goed, het kan niet korter.

Om me een jaar te verbinden aan Sonsbeek heb ik een onderwerp dat een universeel karakter heeft. Het park is een ecologisch, cultureel, sociaal, politiek maatschappelijk biotoop sinds 1899, het door de toenmalige directeur Gemeentewerken Ir. J.W.G.Tellegen voor Gemeente Arnhem werd aangekocht.

Deelgebieden

Denkend over Sonsbeek heb ik drie deelgebieden als inspiratiebronnen en onderzoek terreinen gedefinieerd. Deze zijn: 1. de schoonheid, die we direct zien en waardoor we meegevoerd worden. Het deelgebied BEWONDEREN. 2. Het park wordt onderhouden en onderhoudt zichzelf, deelgebied BEHEREN. 3. Het park als ontmoetingsplaats, deelgebied BELEVEN.

BEWONDEREN BEHEREN BELEVEN

Dit zijn de drie deelgebieden waarvan uit ik steeds zal observeren, reflecteren en creëren. Lekker overzichtelijk. Ik ben nu in de fase dat ik me inwerk. Veel in het park ben, fotografeer , aantekeningen maak en met mensen praat die vanuit verschillende achtergronden in het park zijn.

Molenplaats

Om mijn plan met anderen te communiceren heb ik contact gezocht met Jeroen Glissenaar –beheerder monumentale parken Arnhem- en Jeroen Voskuilen – directeur van de Molenplaats- Ik heb hun mijn plan uitgelegd en hen medewerking gevraagd en de praktische vraag gesteld om in de Molenplaats Arnhem een prikbord op te hangen en een tafeltje te plaatsen om steeds wisselende kleine tentoonstellingen te maken. Goed plan daar werken we aan mee was hun enthousiaste reactie. Ik maakte kennis het communicatieteam van de Molenplaats. Betrokken mannen en vrouwen die onder aanvoering van Hans Middel direct meedachten, voorstellen deden en adviezen gaven. Al in de eerste week van het project hadden ze een radio en tv optreden geregeld voor RTV Arnhem. Gerard Herbers stelde samen met Olga Peters een folder samen en ik maakte een facebook pagina voor het project aan.

Hoe verder

Omdat ik vanuit het nulpunt van het plan gestart ben, ontwikkelt zich de uitvoering in kleine stappen. De reeds eerder genoemde Gerard stuurde me een bericht dat hij mooie paddenstoelen in het park had gezien en nodigde me uit die te gaan bekijken. Resultaat een krachtige serie foto’s waarmee ik een soort herfsttafel in de Molenplaats maakte. Ik heb verschillende afspraken lopen om het project meer diepgang en verbreding te geven. De bladeren vallen van de takken en leggen een rijk geschakeerd tapijt op de groene gazons. Ik ‘Bewonder’ de schoonheid ervan. Verder op blazen mannen de bladeren op een hoop omdat het gras ook volgend voorjaar kwaliteit moet hebben ‘Beheren’ dus. Op een regenachtige na middag sprak ik een jonge vrouw uit Pakistan die het park met haar studie genoten uit Nederland en Spanje bezocht om een leerzame en goede dag te hebben ‘Beleven’ ja.

Tot zover.

Auteur: Albert Van Der Weide

Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in binnen- en buitenland. Tevens is hij werkzaam als bestuurder in het openbaar bestuur. Albert schrijft sinds 2009 columns voor Arnhem aan Zee. (+31 64 15 74 352, http://www.albertvanderweide.eu)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *