De Constructie Van De Wereld 134.

De site Arnhem aan Zee

Rijk Willemse, de initiatiefnemer van deze site, Arnhem aan Zee, leest als eerste mijn teksten, zet ze online en voegt de illustraties toe. Uit nieuwsgierigheid naar zijn drijfveren achter de site en zijn visie op de sociale media heb ik deze column geschreven. Waaraan bronnenonderzoek en een gesprek met hem aan voorafging.

‘Wat was de urgentie en ambitie voor het starten van de site Arnhem aan Zee’ vroeg ik hem. Rijk: ‘Er was meer dan tien jaar geleden geen compleet overzicht van wat er in Arnhem op de terreinen van de kunst en cultuur gebeurde. Wij, Bas Boerman en ik, vonden dat een omissie. We besloten een site met een anoniem portaal op internet te openen. Met het doel om het digitaal delen van informatie en kennis over kunst en cultuur op gang te brengen. Ook om de cultuurdragers en kunstbeoefenaars in Arnhem uit te dagen om deel te nemen. We deden dit zonder vooropgezet collectief of economisch belang.’

Made in Arnhem

Op de site staat informatie over de kunst en cultuur in Arnhem vanuit de boezem van de architectuur, dans, film & av, fotografie, illustratie, keramiek, beeldende kunst, literatuur, mode, muziek, ontwerp 2 en 3d, theater, strips, vj&dj en web & apps. In 2009 organiseerde het Museum voor Moderne Kunst, het huidige Museum Arnhem, een grote tentoonstelling over het creatieve kapitaal in Arnhem met de titel: Made in Arnhem INVITES. De initiatiefnemers en beheerders van de site werden uitgenodigd voor een presentatie in de fameuze zeshoekige Koepelzaal van het museum. Ze besteedden de vormgeving uit aan Marjolein de Groen, kunstenaar en netwerkspecialist die ook de selectie maakte. Zij creëerde een besturingscentrum waar het publiek op acht computers zelf netwerkverkenningen in Arnhem konden uitvoeren. Dat was nieuw en als participatiemodel succesvol.

Boeken

In 2010 en 2011 gaven ze onder de naam Arnhem aan Zee Gebonden twee boeken uit. Een nogal opvallende actie, omdat het culturele en kunstenveld door de site op het spoor gezet was van de sociale media. De boeken kwamen zonder winstoogmerk en zonder subsidie tot stand. Iedere deelnemer betaalde een deel van de productiekosten. Voor veel met name kunstenaars was dat wennen, herinner ik me. Er was geen selectie of ballotage vooraf en de context, status en inhoudelijke uitstraling werd tot stand gebracht door de deelnemers. Het uitbrengen van de boeken onderstreepte ook die visie van Arnhem aan Zee dat de digitalisering additioneel is op het reeds bestaande . Rijk Willemse zegt hierover: ‘In de marketing en communicatie in het algemeen en binnen de cultuur in het bijzonder gaat het om de samenhang tussen de sociale media, krant, events, hand-out, regionale tv, et cetera.’

Logo’s

Hij vertelde dat de aanpak van Arnhem aan Zee later in zijn beroepspraktijk uitstekend toepasbaar was voor vergelijkbare processen tijdens opdrachten van bijvoorbeeld overheden en zorgorganisaties, waarvoor hij op dit vlak trainingen verzorgt en samenwerkingen tussen partijen activeert en als spreker optreedt. Op deze manier leverde Arnhem aan Zee, de financieel belangeloze proeftuin, zakelijk gezien toch ook iets op.

Ik liet hem een papieren print zien van alle internetlogo’s die op zijn site rijkwillemse.nl staan en vroeg hem wat deze in zijn professionele leven voor hem betekenen. ‘Mijn achtergrond is verweven met internet. De sociale media zijn maatschappelijk geïntegreerd. Ik ondersteun daarin gemeenten, bedrijven en de dienstensector. Draag mijn visie op de sociale media vanuit verschillende perspectieven uit. Voor mij zijn internet en de sociale media puur voor functioneel gebruik. Ego-gedreven toepassing is niet mijn ding en werkt naar mijn eigen ervaring niet. Het gaat bij de sociale media om het delen van informatie, kennis en inzichten, en om het activeren van mensen en organisaties.’

Tekstrobot en meningsvorming

Rijk wil als blogger, naast zijn andere werk binnen dit werkveld, trends analyseren en een bijdrage leveren aan afgewogen meningsvorming. ‘Op je eigen site www.rijkwillemse.nl schreef je pittig kritisch over de ontwikkeling van een tekstrobot die toepasbaar gemaakt wordt voor internet, die met voorgeprogrammeerde big data via eenvoudige modellen schijnbaar coherente teksten tot stand kan brengen.’ Rijk: ‘Ja die ontwikkeling verontrust me. Het kan ertoe leiden dat internet volgestort wordt met onzin die door veel mensen serieus genomen kan worden. Het kan de ‘filter bubble’ waarin mensen zich voor meningsvorming alleen nog oriënteren op een selectie door de sociale media, nog groter maken. Het klinkt zwaar, maar het is levensgevaarlijk.’  

Auteur: Albert Van Der Weide

Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in binnen- en buitenland. Albert schrijft sinds 2009 columns voor Arnhem aan Zee. (+31 64 15 74 352, http://www.albertvanderweide.eu)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *