De Constructie Van De Wereld 185.

IN2023

In mijn serie columns over vormen van coöperatie op eigen initiatief en eigen kosten de site IN2023.nl.

Het begon in januari 2023 met dit manifest:

Wij, Rijk Willemse – schrijver – en Albert Van Der Weide – multidisciplinair kunstenaar – hebben onze krachten gebundeld. Vanuit onze onbevangenheid en scheppingsdrift leggen we gedurende het jaar 2023 filters over de actualiteit. Om de continuïteit en de onvoorspelbare veranderingen vanuit onze waarneming en visie persoonlijk met u te delen. Deze site is als kern ons werkterrein en is als zodanig een groeimodel. IN2023 is van ons, voor iedereen.

Rijk schreef 26 teksten waarbij ik 26 tekeningen maakte en ik schreef 26 teksten waarbij Rijk 26 tekeningen maakte. Deze blijven nog dit hele jaar 2024 online.

Aan het eind van het jaar 2023 gaven we elkaar de opdracht om een epiloog de schrijven. Om de balans op te maken en om onze overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen. Nee, er komt geen vervolg in 2024.

De epiloog van Rijk Willemse

“We kijken terug op een jaar van aantasting. Vanuit een land met een luxe infrastructuur, een verdraagzaam klimaat en een robuust systeem voor zorg, onderwijs en openbare voorzieningen – zeker in vergelijking met al die landen waarin de leiding in handen is van autocraten of nog erger, en waarin een rechtvaardige verdeling van macht, middelen en rechtvaardigheid ver te zoeken is.

Een jaar van aantasting niettemin, waarin de democratie zichzelf in zijn grondwettelijke staart dreigt te bijten, waarin helder denken en redeneren naar de achtergrond dreigen te verdwijnen ten gunste van geruchten en verdichtsels die de blik op wat we kunnen weten vertroebelen, en waarin een nieuwe verzuiling dreigt: die van de echokamers.

In het kielzog daarvan lijkt het populisme aan draagvlak te winnen en gaat een genuanceerde uitwisseling van standpunten verloren ten gunste van gemakkelijk toegankelijke stellingnames rond waarden als de natiestaat – die bedreigd wordt door krachten van buiten, het god gegeven geloof – dat verloren gaat aan losbandigheid, en het gezin dat zijn traditionele functie verliest aan tegennatuurlijke veranderingen. Bijvoorbeeld.

En dat terwijl het in ons land aantoonbaar nog nooit zo goed is geweest. Laten we daarom uitkijken naar versteviging op die plekken waar de aantasting driegt toe te slaan.”

De epiloog van Albert Van Der Weide

“Voor mij was IN2023 een oefening op twee terreinen. Dienstbaar zijn aan Rijk Willemse door bij zijn teksten tekenen te produceren. En om op eigen kracht en autonoom mijn ervaringen met het jaar onder woorden te brengen.

In zijn teksten zoomde Rijk uit en haakte hij vast aan universele thema’s en invalshoeken. Dat gaf mij de ruimte en inspireerde me om in mijn grote collectie tekeningen te zoeken naar aanknopingspunten. Die vond ik soms en ik vormde die tekeningen om naar de inhoud van de teksten van Rijk. Gaandeweg maakte ik speciaal nieuwe tekeningen en voegde ik aan de tekeningen kleur toe om de betekenis van de teksten te intensiveren. Ook zette ik verschillende effecten van het digitale programma Paint 3D in.

In mijn teksten volgde ik de dynamiek van wat ik gedurende de dagen van 2023 meemaakte. Het begon met een brief aan de burgemeester van Arnhem. Die helaas niet het beoogde resultaat opleverde. Grofweg gingen mijn teksten over mijn privéomstandigheden. Behoedzaam geformuleerd om intieme details voor mezelf te houden. En wat ik via de media absorbeerde en transformeerde naar een samenhangende tekst. Achteraf valt het me op dat veel teksten uit twee samenhangende soms elkaar aanvullende delen bestaan. Het aloude recept van de dialectiek, ah…”

Over IN2023 staat een papieren brochure gepland. Info hieromtrent volgt.

Auteur: Albert Van Der Weide

Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in binnen- en buitenland. Albert schrijft sinds 2009 columns voor Arnhem aan Zee. +31 64 15 74 352, https://albertvanderweide.nl/

2 gedachten over “De Constructie Van De Wereld 185.”

 1. Hoi Albert, hoi Rijk.,
  Dat is toch wel even een berichtje, dat jullie ermee gaan stoppen. Maar snap het wel. Sowieso waanzinnig dat jullie dit al zo lang gedaan hebben.
  Dank voor alle mooie tekeningen en alle bijzondere tekstuele bespiegelingen op , tja op wat eigenlijk? Nou ja, op alles wat maar mogelijk is.
  Veel goeds,
  Armeno

 2. beste,

  hartelijke dank om mij meer inzicht te verschaffen in een inspirerende samenwerking tussen twee kunstenaars, dank ook om kennis te mogen nemen van twee veelzeggende epilogen.

  een mooi project is dat dat jullie samen tot een goed einde hebben gebracht, een waardevol project ook!

  met hartelijke groet,

  Herman Rohaert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *