Buurtcomité

Ergens in het begin van zijn eerste solovoorstelling (De Komiek, 1980) trekt Freek de Jonge een beduimeld A4’tje uit zijn binnenzak met de woorden ‘Gelukkig ontvang ik nu en dan een brief van iemand die denkt dat hij nog leuker is dan ik al ben.’

Ik moest daaraan denken toen ik van de week een brief kreeg van de Kamer van Koophandel: ‘Geachte heer, wij hebben van de gemeente het bericht gekregen dat Edward Jan Bruinvis is verhuisd.’ Tegen het geponeerde zou ik schriftelijk bezwaar kunnen maken aldus de brief, maar ‘de termijn daarvoor is zes weken en vangt aan op de dag na dagtekening van deze brief. Wij verzoeken u eerst contact met ons op te nemen om te bepalen of een bezwaarschrift nodig is voor aanpassing van de registratie. Meer informatie hierover vindt u op KvK.nl/bezwaar.’

Nu luidt het algemene advies om brieven van instanties altijd minimaal twee keer te lezen voor men er conclusies en vooral handelingen aan verbindt. Dat scheelt veel onnodig misbaar en allerhande fysieke aandoeningen die zich in de regel pas op latere leeftijd openbaren. Pas na de derde keer doornemen van het schrijven drong het tot me door dat het niet om mij ging maar om het buurtcomité waar ik drie decennia lang voorzitter van ben geweest. Van alle bestuursfuncties die ik in mijn leven heb bekleed was dit wel de meest ondankbare. Vooral toen mijn medeoprichters door verhuizing niet langer bestuurslid konden blijven en vervanging uitbleef waardoor het bestuurswerk in zijn geheel op mijn schouders neerkwam. En dat viel in de binnenstad van Arnhem waar middenstand en horeca in toenemende mate de dienst proberen uit te maken, voorwaar niet mee.

Verhuizing uit de stad naar een rustig dorp zonder middenstand en met slechts een bescheiden horeca was voor mij een niet geringe opluchting. Maar ik had buiten de waard, in dit geval de Kamer van Koophandel, gerekend: ‘De onderneming/rechtspersoon was gevestigd op het woonadres van deze persoon. We gaan er daarom vanuit dat de onderneming/organisatie nu ook op het nieuwe adres is gevestigd.’ Mijn eerste gedachte bij het lezen van deze regel was: valt hier nog aan te ontsnappen? Ik vrees van niet want: ‘Wij hebben de wijziging van het adres van de onderneming/rechtspersoon om die reden ambtshalve in het Handelsregister geregistreerd. Deze bevoegdheid hebben wij op grond van art.38 Handelsregisterwet. In het bijgevoegde ‘overzicht van wijzigingen’ ziet u de registratie van deze wijziging.’

Eén blik op het meegestuurde ‘Overzicht wijzigingen’ was voldoende. Buurtcomité Het Eiland met Arnhem als statutaire zetel en opgericht op 10-05-1990 als een volledig rechtsbevoegde vereniging en met samenlevingsopbouw als activiteitomschrijving en derhalve met nummer 88993 vallend onder lokaal welzijnswerk is per 1 mei 2020 verhuisd en voortgezet te …’ En dan volgt mijn nieuwe woonadres dat volgens de Kamer van Koophandel vanaf heden dus het bezoekadres van het buurtcomité is maar dat ik om privacy-redenen niet in deze column vermeld.

Daartegen kan echter schriftelijk bezwaar worden gemaakt, waarbij ik er wel op voorhand op wijs dat ‘de termijn daarvoor zes weken is en aanvangt op de dag na dagtekening van deze column. Ik verzoek u eerst contact met mij op te nemen om te bepalen of een bezwaarschrift nodig is voor aanpassing van de tekst.’

Ach ja, een mens leert snel, nietwaar?

Auteur: Ed Bruinvis

Studeerde voor tekenleraar aan de Arnhemse kunstacademie en normatieve maatschappijleer bij professor Hoefnagels (Radboud Universiteit). Is sindsdien actief in het vredes- en ontwikkelingswerk (Stichting Doca, Platform Arnhem Mondiaal en landelijk Platform tegen Wapenhandel). Publiceert behalve onderzoekswerk ook poëzie (Rivierklei, 2008, De Muze, 2015 en Vage klachten, 2019) en verhalen (Open op zondag, 2010 en Het terras, 2014), in 2017 gevolgd door de novelle Angelie. In 2019 verscheen (digitaal) het boek Arnhem Mondiaal over veertig jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *