De Constructie Van De Wereld 113.

ALBERT & SONSBEEK 13

Een aantal weken geleden heb ik mijn project ALBERT & SONSBEEK 2016-2017 afgesloten. Een jaar was het park Sonsbeek in Arnhem mijn inspiratiebron en werkterrein. Voor deze site schreef ik columns over ALBERT & SONSBEEK. Dit is de laatste in de serie en een samenvatting, afrekening, afscheid en conclusie, dus. Ik was weloverwogen en op eigen kosten aan ALBERT & SONSBEEK begonnen. Ik vind de inrichting en kwaliteit van openbare ruimte en het publieke domein als gebruiker en kunstenaar van groot belang. Daaraan kun je de mate van beschaving, cultuur en stedelijke dynamiek aflezen en hoe de verhouding is tussen het bevoegd gezag en de burger.

Onbevangen

Ik koos voor het park Sonsbeek als inspiratiebron vanuit deze achtergrond en omdat in het park dicht bij ons huis ligt. Het park is me vertrouwd en de eerste glans, mierzoete, sentimentele verwondering is er allang af. De sleutel om het park als ‘nieuw’ tegemoet te treden was onbevangenheid. Voor deze staat van bewustzijn haalde ik mijn ervaring terug die ik in 2010 in China had. Als Artist in Residence werkte ik drie maanden in Xiamen aan een serie tekeningen, foto’s en teksten voor een tentoonstelling in het Chinese European Art Center. Om de stad en het gedrag van mensen in het begin te leren kennen zocht ik naar parken in de stad om doorheen te lopen en de opzet van het park en de beplanting te ontdekken. Ook zat ik graag op een bank of steen om naar de mensen in het park te kijken en me af te vragen wat hun aanwezigheid en gedrag me leerde. Ik trok me als het ware terug in de openbare ruimte om toegang te krijgen tot de locatie waar natuur, cultuur en samenleving elkaar op een onnadrukkelijke manier versterken.

Beheren, Bewonderen en Beleven

Welaan, zo onbevangen betrad ik in november 2016 het park Sonsbeek. Ik ontdekte als snel dat als ik een jaar in het park wilde werken, ik structuur in mijn waarneming en ervaring aan moest brengen. Ik onderzocht de kenmerken van het park en verdeelde vervolgens mijn waarneming en ervaring in de deelgebieden Bewonderen, Beheren en Beleven. Met deze woorden in mijn hoofd bezocht ik een jaar het park, fotografeerde, filmde en schreef notities. Deze objectiverende methode werkte goed en omdat ik een heel jaar met grote regelmaat in het park verbleef, legde ik ook de seizoenen vast. Foto’s bij deze tekst zijn daarvan een simpel voorbeeld.

Netwerken en platforms

Om mijn ontdekkingen direct te transformeren naar het niveau van mijn eigen werkterrein, de kunst, legde ik contact met een aantal partijen in Arnhem die bereid waren mijn tussen producten op te nemen in hun programma. Zo maakte ik iedere maand in de Molenplaats Arnhem een kleine tentoonstelling van foto’s en teksten. Voor RTV Arnhem draaide ik 25 korte tv-documentaires (die ook uitgezonden werden) en voor deze site Arnhem aan Zee schreef ik dertien columns. Ik heb een Facebook-pagina en gaf aan radio, tv, kranten en tijdschriften interviews en verzorgde een aantal lezingen. Er ontstond een fysiek en digitaal netwerk waar ik ruimte en vertrouwen kreeg om, in samenwerking met anderen, mijn artistieke producten uit te presenteren en te delen. Als samenvatting van ALBERT & SONSBEEK staat mijn site www.albertsonsbeek.nl online.

Conclusie en aanbevelingen

Terugdenkend aan de periode ABERT & SONSBEEK kom ik tot de conclusie dat het park een bijzondere positie inneemt in de stad en het internationale netwerk van parken. Het park wordt gekoesterd en geknuffeld, waardoor nostalgie en restauratie in de visie op de toekomst op de loer liggen. Als ik aan de toekomst van het park denk dan pleit ik ervoor beleidsmatig steeds na te denken over waar we lokaal willen staan en hoe de verhouding moet zijn met ontwikkelingen in de wereld. Hoe het park bijvoorbeeld ook ingezet kan worden in het bewustzijn over ecologie, duurzaamheid, verhouding cultuur en economie en klimaatverandering. Ik wil vanuit deze gedachte ervoor pleiten om Sonsbeek, gezamenlijk met alle andere parken in Arnhem, als kenniscentrum te bestempelen. Waar ‘deskundigen’ uit verschillende disciplines (biologie, sociologie, economie, kunst enzovoort) onderzoek doen naar de mogelijke rol en betekenis van de parken in de toekomst.

1006 Tekeningen

Parallel aan mijn werk in en voor Sonsbeek maakte ik een serie van, jawel jullie lezen het goed, 1006 tekeningen uit mijn hoofd. Ik trok me geregeld terug in mijn atelier, ging aan tafel zitten en maakte tekeningen van mij ervaringen in het park zoals ik me die herinnerde. Ik tekende bomen, struiken, de wind, zand, water en licht in aanvankelijk heldere zwarte lijnen; later in het jaar gebruikte ik ook kleur. Nee, mensen en dieren komen er niet in voor, hun afwezigheid kan ik niet verklaren. Bij deze tekst staan afbeeldingen van twee tekeningen. Voor de collectie tekeningen zoek ik een locatie of platform om ze te laten zien. De kwaliteit en kwantiteit van tekeningen zijn het waard. Ahum.

De klok tikt, de tijd vloeit

Een jaar ALBERT & SONSBEEK was een intensieve en geweldige ervaring met als eindresultaat een pakket kunstwerken die cultureel en maatschappelijk in Arnhem en de rest van de wereld ingedaald zijn. Ze leggen een reeks vluchtige momenten in Sonsbeek definitief vast die verweven zijn met het ritme van de eeuwigheid. Het zijn transformaties van de harde en weerbarstige realiteit in combinatie met de onnavolgbare poëzie van het leven. Mooier en troostrijker kan het nu in mijn beleving bijna niet. Enfin, morgen weer een dag.

Auteur: Albert Van Der Weide

Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in binnen- en buitenland. Albert schrijft sinds 2009 columns voor Arnhem aan Zee. (+31 64 15 74 352, http://www.albertvanderweide.eu)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *