De Constructie Van De Wereld 86.

Actiemodel ‘Alle Macht Aan De Kunst’ in M0Bi, NP3 Groningen

Overstappen op trein station Zwolle. Kort daarna liep ik de trap af de tunnel in, zachte schaduwen op de stenen vloer. Reizigers komend vanuit verschillende continenten, althans zo leek het want de meesten zullen hier of elders in Nederland geboren zijn vermoed ik. De tunnel, toegang tot voorspoed en klatergoud en de mensen die ik zag leken tevreden, gelukkig zelfs.

Reizigers

In de trein verder naar het Noorden dacht ik aan de foto’s, tv beelden en internet verslagen van de stroom reizigers uit Syrië die het stabiele en welvarende Europa willen bereiken. Op ieder station bij iedere grens zijn er tegenslagen; autoriteiten met papieren, politieagenten of militairen. Soms zijn er engelen met water, fruit en brood en knuffels voor de kinderen en wat hartelijkheid. De vrouwen, mannen en kinderen, die in de media het politieke debat beheersen, zijn geen reizigers uit vrije wil maar vluchtelingen, asielvragers of gelukzoekers doelbewust op weg naar een beter en veilig bestaan. Ze lieten alles achter en keren nooit meer terug zoals ze vertrokken zijn. Ze komen aan zonder huis, eten, werk en een onzeker perspectief. Weten, als ongenode gasten, dat ze niet onvoorwaardelijk welkom zijn.

In de trein naar het Noorden om uiteindelijk Groningen – mijn eindbestemming- te bereiken verdund de stedelijke omgeving al snel en wordt het landschap vol grasland, groepjes koeien en enkele boerderijen. Een uitgestrektheid waar de mens, in tegenstelling tot in de tunnel van het station in Zwolle, een marginaal verschijnsel is. Als traag bewegende stippen op slingerende wegen en langs kaarsrechte sloten. Dit eenvoudige landschap is in mijn ogen bloedmooi en vertrouwd.

constructie86_2Ah… NP3

Eenmaal in Groningen had ik een werkoverleg met mijn bondgenoten van NP3, Ruud Akse, Zwaan Ipema en assistente Daniela Reich.

NP3 is een multidisciplinair platform voor kunst, richt zich op onbevangen artistiek onderzoek en is ingebed in een sociaal culturele omgeving inclusief het kunstonderwijs. Presentaties van dat onderzoek worden gehouden in de locaties: eMMa, de video busstop ontworpen door Rem Koolhaas, het experimentele mobiele pand M0Bi en bur0 Gr0ningen een ‘white cube’ voor internationaal georiënteerde kunst. Alle locaties zijn in het centrum van Groningen. NP3 is gepassioneerd en intensief in het heden bezig met de toekomst.

Actiemodel: Alle Macht Aan De Kunst

Het project, waarbij ik betrokken ben en dat in eerste instantie de komende drie maanden uitgevoerd wordt, heeft de oorsprong in mijn naïeve, provocerende, agiterende, politieke, persoonlijk en ontregelde zin: ‘Alle Macht Aan De Kunst’. De zin gebruikte ik voor het eerst in 1989 in een ruimte vullend tijdelijk kunstwerk in kunstcentrum De Appel Amsterdam. De zin is de uiterste consequentie van mijn persoonlijk fascinatie voor de kenmerken van macht. De macht als voertuig in ons leven om invloed uit te oefenen in de ruimste zin; op ons privé leven, sociale verbanden, seksuele betrekkingen, religieuze beleving, roerend- en onroerend goed, politieke organisatie, het militaire apparaat etc. etc.

Macht is gewoon van iedereen en van alle dag. Zoals misbruik van macht ook aan de orde van de dag is. Dat maakt het woord macht voor velen ook een beladen woord en vertroebelt het beeld van onze primaire drijfveren. Soms ontkennen we liever dat we macht hebben en uitoefenen want er zit een onsmakelijk randje aan van de onderdrukking of manipulatie van de ander. De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) drukte het in dit verband treffend uit met: ‘Voor mij is macht dat wat verklaring behoeft’.

Alle Macht Aan De Kunst koppelt de woorden macht en de kunst aan elkaar. Want ook kunst en kunstenaars hebben macht. Ha… kunstenaars zijn net mensen. Ze vertegenwoordigen ‘soft power’ en leveren daar mee een waardevolle en duurzame bijdrage aan de wereld. Die in het effect en betekenis zwaar onderschat wordt. Het bewijs daarvan ligt in de actualiteit van de praktijk van de kunst en in de kunstgeschiedenis waar de functionele, humane kant van de ontwikkeling van de mensheid zichtbaar is.

Dit is het begin

In het experimentele mobiele pand M0Bi zijn we begonnen met Alle Macht Aan De Kunst als actiemodel. De actietekst hangt aan de gevel. Binnen wordt met honderden autobanden gewerkt aan de her- inventie van Allan Kaprow\’s YARD, in samenwerking met de Allan Kaprow Estate.
We gaan dialogen aan met iedereen die het over kunst en macht willen hebben, gaswinning, gelukzoekers en asielvragers …… Doen internationale ‘open calls’ voor presentaties en tentoonstellingen. Organiseren en anticiperen op wat er zich aan zal dienen en meer.

Auteur: Albert Van Der Weide

Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in binnen- en buitenland. Albert schrijft sinds 2009 columns voor Arnhem aan Zee. +31 64 15 74 352, https://albertvanderweide.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *